مشکی
L
XL
پاک کردن

تا کنون 12 سفارش از این کالا به ثبت رسیده است.
این کالا توسط زینب از بابلسر, زهرا از تهران و 10 نفر دیگر اخیراً خریداری شده است.