قرمز
مشکی
L
XL
پاک کردن

تا کنون 19 سفارش از این کالا به ثبت رسیده است.
این کالا توسط مهین از کبود رآهنگ, حکیمه از شیراز و 17 نفر دیگر اخیراً خریداری شده است.