فعالیت و خرید از هر وبسایتی مستلزم قوانین و ومقررات آن سایت می باشد.

فروشگاه اینترنتی زنان روز هم از این حیث مستثنی نیست و قوانین و مقررات به شرح زیر می باشد:

1-تمامی لباس ها دارای سایز بندی و رنگ بندی هستند و مطابق انتخاب شما ارسال خواهند شد، لذا در صورتی که از طرف شما سهل انگاری شود فروشگاه اینترنتی زنان روز تقصیری نخواهد داشت و کالا قابل برگشت یا تعویض نمی باشد.

2-در درج آدرس خود نهایت دقت را به خرج دهید و سعی کنید بصورت کامل و دقیق وارد نمایید، در صورتی که کالایی برگشت بخورد و دلیل آن عدم شناخت آدرس گیرنده باشد خریدار موظف است آدرس خود را تصحیح کند و مبلغ 5500 تومان بابت ارسال دوباره پرداخت نماید.

3-کالاهایی که مشکل پارگی یا زدگی داشته باشند پس گرفته می شوند، هزینه ای که خریدار بابت برگشت کالا میپردازد نیز به حسابش واریز خواهد شد. در صورتی که خریدار مایل باشد و کالا موجود باشد جایگزین برایش ارسال خواهد شد و در صورتی که کالا موجود نباشد در صورتی که خریدار انتخاب دیگری نداشت هزینه پرداختی عودت داده خواهد شد.