سفید
قرمز
مشکی
L
XL
پاک کردن

تا کنون 15 سفارش از این کالا به ثبت رسیده است.
این کالا توسط رسول از صحنه, علی از اهواز و 13 نفر دیگر اخیراً خریداری شده است.